Hastane, Ameliyathane, Yoğun Bakım, Hasta Odası gibi Hijyenin Önemli Olduğu Yerlerde Neden Artech Medikal Bilgisayar Tercih Edilmelidir?

Hastane, Ameliyathane, Yoğun Bakım, Hasta Odası gibi Hijyenin Önemli Olduğu Yerlerde Neden Artech Medikal Bilgisayar Tercih Edilmelidir?
17/06/2020

Günümüzde, hastanelerde kullanılan bilgisayarlar ile hasta bilgilerinin işlenmesi, kaydedilmesi, takibi ve geriye dönük verilere kolayca ulaşılabilmesi doğru tedavilerin uygulanmasına yardımcı olmakta ve hataların azalmasını sağlamaktadır. Teknolojideki gelişmeler sayesinde sağlık personeli ve hastalar arasındaki güven ilişkisi de giderek artmaktadır.

Teknolojinin kullanımında yapılacak seçimler büyük önem taşımaktadır. Örneğin, kullanım yerine ve amacına uygun tasarlanmamış bilgisayarlar hastaneler için ön görülemeyen riskler yaratabilir. Tüketici sınıfı bilgisayarlar ile Artech Medikal Bilgisayarlar arasındaki farkları bilmek, bilgisayarları bu farklara göre konumlandırmak ve kullanmak önemlidir. Tüketici sınıfı bilgisayarlar kısa vadede fiyat ve erişebilirlik açısından cazip gelse de uzun vadede çok maliyetli bir hale gelebilirler.

Artech Medikal Bilgisayar ve Tüketici Sınıfı Bilgisayar arasındaki farklar;

1. Antimikrobiyal Yüzey

Mikrop, bakteri, virüs gibi görünmez ajanlar büyük ölçüde bilgisayarlar gibi çok dokunulan yüzeylerde bulunurlar. Bu çok dokunulan alanlar her türlü bakteri ve patojen için gizli üreme ve yayılma alanı olmaya oldukça müsaittir. Özellikle içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemi sürecinde hastaneler gibi kalabalık alanlarda sterilizasyonun ne kadar önemli olduğu çok daha iyi anlaşılmıştır. Bu sebeple, enfeksiyonun yayılmasına karşı korunmanın en iyi yolu hasta odaları, yoğun bakım odaları, ameliyathaneler gibi steril olması gereken alanlara Antimikrobiyal bir yüzeye sahip Medikal Bilgisayarların yerleştirilmesidir. Antimikrobiyal yüzeye sahip Medikal bilgisayarlar, tehlikeli yüzey kontaminasyonunu önlemeye önemli ölçüde yardımcı olurlar.

Suya dayanıklı ve sızdırmayı önleyen IP65 ekran koruma sınıfına sahip, steril alanlara uygun olarak dizayn edilmiş Artech Medikal Bilgisayarlar steril hastane ortamları için tasarlandığı için tüketici sınıfı bir bilgisayardan çok daha kapsamlı bir şekilde dezenfekte edilebilir ve enfeksiyon yayılımını durdurabilir.

2. IP65 Korumalı Çerçeve

Artech Medikal Bilgisayar, toz ve suya karşı IP65 seviyesinde korumalı ön çerçeveye sahiptir. Böylelikle ekrana doğrudan dezenfektan sıvıları püskürtülebilir. Tüketici sınıfı bir bilgisayarı incelediğinizde gövdesi ve çerçevesi boyunca bakterilerin özel dezenfektanlardan ve silme işlemlerinden korunabileceği pürüzler veya yüzey detayları görülecektir. Dezenfektanların temizleme açısından nüfuz etmesini engelleyecek veya zorlaştıracak pürüz veya girintiler Artech Medikal Bilgisayarlarda bulunmamaktadır.

Dezenfektanlar gibi kimyasallar tüketici sınıfı ekranlara uygulandığında, koruma seviyeleri düşük olduğundan, bileşenlerin içine sızarak bilgisayarın arızalanmasına veya ömrünü kısaltmasına sebep olabilmektedir. Acil bir durumda arızalanabilecek tüketici sınıfı bilgisayarların sağlık kuruluşlarına maliyeti ağır olabilir.

3. Fansız Tasarım

Tüketici sınıfı bilgisayarlarda bulunan fanlar steril ortamlarda kesinlikle olmaması gereken toz, mikrop ve bakterileri havaya dağıtırlar. Bu sebeple sterilizasyonun hayati önem taşıdığı temiz odalarda fansız tasarıma sahip bilgisayarlar tercih edilmelidir.  Ayrıca, hasta veya yoğun bakım odalarında bulunan bilgisayarların sessiz bir şekilde çalışması, odada bulunan hastanın dinlenebilmesi için önemlidir. Artech Medikal Bilgisayarlar fansız tasarımı ile sessiz çalışmakta ve mikrobiyal kaynaklı kontaminantların steril odalara taşınmasını veya yayılmasını engellemektedir.

4. IEC60601-1 Standardı ve EEC93-42 Tıbbı Cihaz Uygunluk Sertifikası- Hasta için Koruma

Ameliyat sırasında kullanılan elektrikli ekipmanın hastayı etkileme potansiyeli yüksektir ve elektrik kaynaklı küçük bir arızanın sonuçları ağır olabilir. IEC60601-1 standardına uyumlu EEC93-42 sertifikasına sahip tıbbi bir cihaza aynı standart ve sertifikaya sahip olmayan tüketici sınıfı bir bilgisayar bağlanması medikal cihaz zincirini kıracak ve sistemi hayati risklere açık hale getirecektir. Bu sebeple EEC-60601 standartlarına uygun, EEC93-42 Tıbbı Cihaz Uygunluk Sertifikalı ve ÜTS’ye (Ürün Takip Sistemi) kayıtlı Artech Medikal Bilgisayar ile elektrik ve manyetik uyumluluğu ile diğer her türlü güvenliği sağlayarak hem hastalarınızı hem de hastanenizi geriye alınması imkânsız zararlardan koruyabilirsiniz.

5.Görüntüleme

Artech Medikal Bilgisayarlar bir bütün olarak yüksek görüntüleme kalitesi, uygun grafik işlemcisi, CPU performansı, ekran görüntüsü ve yazılım uyumluluğuna sahiptir. Ameliyat sırasında cerrahlar için detayları mükemmel bir şekilde görselleştirirken, cerrahların ve diğer ameliyathane personelinin hastaya daha fazla yoğunlaşmasını sağlayarak ameliyat başarılarını önemli ölçüde arttırmaktadır. Uygun yazılım ve yüksek çözünürlüklü ekranlar ile uzmanların medikal görüntüleri daha iyi görebilmesini, inceleyebilmesini sağlamakta ve tanı koyabilmelerini kolaylaştırmaktadır.

Artech Medikal Bilgisayarlar, DICOM Preset özelliği sayesinde ultrason ve radyoloji gibi medikal görüntüleri içeren PACS dosyalarını görüntülemek için bir platform sağlamaktadır. PACS entegrasyonu ile hastalara ait cerrahi işlemlerin kamera görüntüleri kayıt edilerek arşivlenebilir. Artech Medikal Bilgisayarlar ameliyat esnasında ve sonrasında ihtiyaç duyulan tüm medikal bilgilere kolay ve hızlı bir şekilde ulaşma imkânı sunmaktadır. Bu sayede sağlık ekibi teşhis ve izleme yapmak için dikkatlerini hastaya odakladıkları anda ihtiyaç duydukları tüm bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde erişebilirler.

Artech Medikal Bilgisayarın medikal kamera görüntülerini kayıt özelliği ile gerçekleştirilen operasyonları arşivlenebilir, böylelikle eğitim amaçlı veya kongrelerde vaka incelemesi olarak sunulabilir.

6.Yazılımlar

Hastanenizin HBYS sistemi ile entegre olabilen Artech Medikal Bilgisayarlar ile hasta kayıtları hızlı bir şekilde işlenir ve hasta gizliliği korunur.

Artech Medikal Bilgisayarların, tüketici sınıfı bilgisayarlardan en büyük farklarından biri sahip olduğu yazılımlarla Görüntüleme, Kamera ve Video Yönetimi, Görüntü Aktarımı, Kayıt ve Arşivleme, Dahili Barkod ve RFID sistemi üzerinden malzeme ve sarf takibi modüllerine sahip olmasıdır. Bu modüller hasta güvenliği, ameliyat personelinin daha verimli kullanılmasını, zaman ve malzeme maliyetlerinin azalmasını, ameliyat ekibinin anlık gelişen durumlarda ameliyathane dışı konsültasyon yapabilmesini ve ameliyatın kaydedilip teşhis ve tedavi kararlarının en doğru şekilde alınmasını sağlayarak tüketici sınıf bir bilgisayarın sağlayamayacağı faydaları sağlamaktadır.

7. Sürdürülebilirlik ve Teknik Servis

Yerli üretim Artech Medikal Bilgisayarlar modüler ve bakım gerektirmeyen bir yapıya sahip olması ile 3 yıla kadar garanti ve 5 yıl yedek parça desteği ile hızlı ve kesintisiz bir teknik servis olanağı sağlamaktadır.

8. Sonuçlar

Medikal bilgisayarlar maliyetli bir yatırımdır ancak yüksek bir yatırım getirisi sağlamaktadır. Artech Medikal Bilgisayar, mevcut teknoloji ağınız ve yazılımınızla uyumludur ve gelecekteki uygulamalarınız için yapılandırılabilir. Bu bilgisayar donanımı, bir hastanenin veya kliniğin hasta izlemesini mümkün olan en yüksek standartta yürütebilmesi için çok önemlidir.

Artech Medikal Bilgisayarlara yatırım yaparak zamandan ve gelecekteki maliyetlerinizden tasarruf eder, ameliyathane personeli üzerindeki stresi azaltır ve hastaların yükselen güven ve memnuniyet oranı ile birlikte sağlık kuruluşunuzun saygınlığının artmasının sağlarsınız.

Medikal Bilgisayar ürün grubumuzla ilgili detaylı bilgi için; https://www.artech-ipc.com.tr/urun-grubu/tr/medikal-bilgisayar-urunleri

Bilgi ve Teknik Destek

Projelerinizde artech Ürünleri kullanarak kaliteli çözümler üretebilirsiniz. Ürünler hakkında bilgi almak ya da kullandığınız ürünler ile ilgili teknik destek almak için bizimle iletişime geçin.